Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam

A tűzvédelmi főelőadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként 
végzi a jogszabályban meghatározott, legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű 
gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmi igazgatását.
Tűzvédelmi főelőadó tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Tűzvédelmi főelőadó, Tűzvédelmi főelőadó képzés, Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam, Felnőttképzés

Feladatai körében szakmailag előkészíti és támogatja a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló vezetői döntéseket, intézkedéseket, szervezi és irányítja a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét, közreműködik a létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében.

Munkáját részben önállóan, részben vezetőtársaival, beosztottjaival, valamint a hatóságokkal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezése, szabályozása, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítése és helyes kezelése, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátása, a létesítmény hatósági ellenőrzése, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatása, valamint a hiányosságok megszüntetése érdekében. Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jog és szakszerű teljesítése érdekében.

Szakképesítés sorszáma:10324018
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# / – #tűzvédelmifőelőadó #tűzvédelmifőelőadótanfolyam #tűzvédelmifőelőadóképzés #tűzvédelmifőelőadótanfolyamról #tűzvédelmifőelőadóoktatás #tűzvédelmifőelőadóvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Tűzvédelmi főelőadó | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások|  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések