Tűzoltó tanfolyam

A Tűzoltó a számára meghatározott helyenidőben és  a katasztrófák elleni védekezésért
 felelős miniszter által rendelettel kiadott öltözködési szabályzatban előírt 
Tűzoltó tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Tűzoltó, Tűzoltó képzés, Tűzoltó tanfolyam, Felnőttképzés

 szolgálati öltözetben, tűzoltó szakfelszerelések és eszközök használatával  önállóan vagy csapatmunkában életmentési, tűzoltási, műszaki mentési feladatok végrehajtásában közreműködik akár speciális beavatkozást igénylően is (veszélyes anyagok, veszélyes állatok, sugárveszélyes környezet jelenlétében is).

Képzéseken és gyakorlatokon vesz részt, valamint ellátja egyéb (a készenléti jelle szolgálat ellátásához kapcsolódó, a szolgálati elöljáró által meghatározott karbantartási, körletrendezési, málházási stb.) szolgálati feladatait. Minden munkafolyamatnál  felelősségteljesen  gondoskodik a szolgálati, munkavédelmi, egészségügyi és egyéb, a tűzoltóság szervezetén belül meghatározott biztonsági előírások szabályainak maximális betartásáról. Szakmai felkészültségének érdekében folyamatosan önképzést végez, végrehajtja a tűzoltó szakfelszerelések napi karbantartási feladatait.

Használja a számára biztosított védőfelszereléseket. A rendszeresített híradó eszközöket kezeli, a rádióforgalmazás szabályainak betartásával használja, jelentési kötelezettségeinek megfelelően hírforgalmat bonyolít. Működteti a tűzoltás, illetve műszaki mentés felszámolására rendszeresített eszközöket, gépi berendezéseket, az ezek kezeléséhez szükséges ismereteket elsajátítja. Ismeri a tűzoltó gépjárművek csoportosítását, azok taktikai használhatóságának általános alapelveit. Betartja a tűzoltóság tevékenységét leíró jogszabályok belső szabályozók vonatkozó előírásait.

Szakképesítés sorszáma:10323008
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# / – #tűzoltó #tűzoltótanfolyam #tűzoltóképzés #tűzoltótanfolyamról #tűzoltóoktatás #tűzoltóvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések