Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) tanfolyam

Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) tanfolyam

Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista), Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) képzés, Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szórakoztató zenész I. képzettségű hangszeres zenész és énekes szólista, zenekar, vagy vokál tagja a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában magas színvonalon, művészi szinten szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának megfelelően, nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. A közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson, hang-és képfelvételeken. a hagyományos tánczene, a rockzene, a popzene, továbbá népi-cigányzene és a szalonzene műfajának alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek
felhasználásával, hangszeres és énekes tudása bemutatásával.

Emellett:
− tekintettel arra, hogy nincs a szakképesítésnek megfelelő felsőfokú szakirányú képzés
– a szakképesítés elméleti és gyakorlati tárgyainak oktatására is felkészült pedagógus munkakörben.
− nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken,
− vendéglátóhelyeken,
− a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson,
− hang- és képfelvételen.

A szakképesítéssel rendelkező szórakoztató zenész képes:

− egyénileg, vagy zenekar hangszeres tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni
− felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat
− a bemutatott zenei anyagot előadni
− együttessel próbálni
− hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni
− a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni
− értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
− egyszerűbb hangszereléseket szerkeszteni, dalokat írni,
− hangszerét kezelni
− a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni
− a vendéglátás területén – figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére – zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni.

A szórakoztatózene oktatására is képes a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával.Munkakörök, tevékenységek: szórakoztató zenész, vendéglátóhelyi zenész, népi-cigányzenész, tánczenész,
rockzenész, popzenész, stúdiózenész, énekes, vokalista, magyarnóta-cigánydal énekes, lakodalmi zenész, szórakoztató zenét oktató pedagógus.

Szakképesítés sorszáma: 02155073
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29

#  /-  #szórakoztatózenészI. #énekesszólista #énekesszólistatanfolyam vképzés #énekesszólistatanfolyamról #énekesszólistaoktatás #énekesszólistavizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet