Személy-és vagyonőr tanfolyam

A személy és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, 
kereskedelmilogisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára
megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott
szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és
járőrszolgálat keretében látja el feladatát.
Személy-és vagyonőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Személy-és vagyonőr . Személy-és vagyonőr képzés, Személy-és vagyonőr tanfolyam, Felnőttképzés

A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket.

Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt. A rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik.

A személy- és vagyonőr biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt.

Megbízás esetén:
Helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadjaátveszi, vezeti a szolgálati okmányokat.

Vonatkozó mértékben együtt-működik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

Szakképesítés sorszáma: 10323009
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #személyésvagyonőr #személyésvagyonőrtanfolyam #személyésvagyonőrképzés #személyésvagyonőrtanfolyamról #személyésvagyonőroktaás #személyésvagyonőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Személy-és vagyonőr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések