Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) tanfolyam

A textilműves olyan vizuális műveltséggel, rajzi, festészeti, művészettörténeti, textiltörténeti és textiltechnológiai ismeretekkel, fejlett színérzékkel rendelkező szakember, aki textil anyag-, minta- és formaterveit önállóan, igényesen, alkotó módon készíti el a különböző feladatoknak vagy a megrendelő igényeinek megfelelően.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves), Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A textiltárgyak tervezése, kivitelezése és/vagy kiviteleztetése során esztétikai szempontokat figyelembe véve szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (szövés, kézi-festés, textilnyomás, varrás) és a jelenkor követelményeinek megfelelő számítógépes szakmai programokat, korszerű technológiákat. Munkájához önállóan információkat, inspirációkat gyűjt, vázlatokat, terveket, koloritokat, anyag és formakísérleteket készít, miközben új minőségek létrehozására törekszik. Megtervezi, ütemezi és önállóan végigviszi vagy végigkíséri a teljes textiltervezési és kivitelezési folyamatot. Terveit, kivitelezett munkáit archiválja, megrendelői, szakmai partnerei számára prezentációt készít. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemeken folytathatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– szabadkézi rajzolásra, festésre, térkonstrukciók kialakítására
– a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére, absztrakcióra
– tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére
– művészettörténeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismereteinek felhasználására és folyamatos bővítésére
– forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkájához, koncepciót kialakítani, munkafolyamatot tervezni, ütemezni
– vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi színvonalon megjeleníteni
– technológiai- és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására
– textil alapanyag-, minta- és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai követelményeknek megfelelően elkészíteni
– textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes programok használatával és/vagy manuálisan elkészíteni
– tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni
– a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére
– megtervezni, kialakítani és fejleszteni szakmai eszközhátterét
– műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására
– alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait, berendezéseit
– lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően
– fali- és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni
– ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni
– manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni
– szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betartani
– tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni.

Szakképesítés sorszáma: 02134009
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #textilműves #képzőésiparművészetimunkatárstextilműves #képzőésiparművészetimunkatárstextilművestanfolyam #képzőésiparművészetimunkatárstextilművesképzés #képzőésiparművészetimunkatárstextilművestanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatárstextilművesoktatás #képzőésiparművészetimunkatárstextilművesvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések