Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyam

A művészeti és médiafotográfus olyan alkotó, aki szakmai tudásának: a fotográfia technikai
 és formanyelvi alapjai terén szerzett ismeretének birtokában képes érzéseit, gondolatait, 
véleményét a fotográfia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével kifejezni.
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus), Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyam, Felnőttképzés

Felhasználja a hagyományos és digitális forráskutatás, az etikus és kritikus információ-és inspirációgyűjtés lehetőségeit. A fotográfia és más képrögzítő technikák történetéről, elméleteiről és tendenciáiról szerzett ismeretei hozzásegítik ahhoz, hogy saját ötleteit vagy a megrendelő igényeit önálló koncepció kialakításával, tervezői gondolkodásmóddal, kreatív hozzáállással, magas szakmai
színvonalon valósítsa meg.

Képes tájékozódni a szakma legújabb törekvéseiről, a fotográfiai és egyéb audiovizuális nyelvi és technikai eszközök és eljárások változásáról. Folyamatosan bővülő ismereteit alkotói és alkalmazott munkájában az álló- és mozgóképi műfajok különböző területein egyaránt helyesen alkalmazza. Ismeri a piaci elvárásokat, a társadalmat foglalkoztató kérdésekre való reflektálás különböző módjait. Tisztában van a prezentációs, installációs, archiválási
lehetőségekkel és módszerekkel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
– a feladat értelmezésére, a munkafolyamat megtervezésére, azok különböző képalkotó eszközökkel való kivitelezésére
– alkotói és alkalmazott, álló és időalapú művek létrehozására, feladatok megoldására
– tudatosan és kreatívan használni álló- és mozgókép feldolgozó programokat
– archiválni, katalogizálni
– tipográfiát tervezni
– prezentálni
– nyomdai előkészítést végezni
– internetes megjelenést tervezni
– önállóan és csoportban dolgozni

Szakképesítés sorszáma:02134005
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #művészetiésmédiafotógráfus #művészetiésmédiafotógráfustanfolyam vképzés #művészetiésmédiafotógráfustanfolyamról #művészetiésmédiafotógráfus