A Földművelésügyi Minisztérium elkötelezett a természetvédelem mellett

Nincs olyan kormányzati szándék, amely a védett természeti vagy a Natura 2000 területek szabályozásának módosítását kezdeményezné, ilyen előkészítő munka nem folyik a Földművelésügyi Minisztériumban. Alaptalanok azok a sajtóban megjelent híresztelések, amelyek egy rosszindulatú informátortól származnak és egy minisztériumi állománygyűlésre hivatkoznak.