Visszakerül a parlagfű irtásra felajánlott pénz a civilekhez

Még ebben az évben pályázatot ír ki a Földművelésügyi Minisztérium civil szervezeteknek – alapítványoknak és egyesületeknek – parlagfű-mentesítést segítő eszközbeszerzésre.